skok na hlavní menu | menu sekce Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy


Úvod » Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy

Inženýrsko-geologické a hydrogeologické průzkumy

Realizujeme celou řadu geologických průzkumů zaměřených dle potřeb zákazníka. Výsledky mohou zahrnovat posouzení základových poměrů a stability území, vyhledání a vybudování zdrojů vody, studní, či zasakování srážkových vod, zhodnocení míry znečištění a další specifické informace a interpretace.

Průzkumy jsou realizovány v souladu se zákonem o geologických prací a prováděcími vyhláškami a obvykle zahrnují vrtné a vzorkovací práce a laboratorní testy a analýzy. Vyhodnocení je prováděno v souladu s platnými metodikami a normami formou závěrečné zprávy.


VytisknoutNahoru

Vyhledávání

česky | English